ทฤษฎีบิ๊กแบง #nude

Howard Wolowitz:ไซมอนเฮลเบิร์ก

SIMON HELBERG ใน THE BIG BANG THEORY (2007) 00:14 น SIMON HELBERG ใน THE BIG BANG THEORY (2007) 01:05 น SIMON HELBERG ใน THE BIG BANG THEORY (2007) 01:50 น SIMON HELBERG ใน THE BIG BANG THEORY (2007) 00:58 น

Leonard Hofstadter: จอห์นนี่กาเลคกี

จอห์นนี่กาเลคกี้ในทฤษฎีบิ๊กแบง (2550) 00:15 น

ราชคู ธ รัปปาลี:KUNAL NAYYAR

KUNAL NAYYAR ในทฤษฎีบิ๊กแบง (2550) 01:50 น KUNAL NAYYAR ในทฤษฎีบิ๊กแบง (2550) 00:56 น KUNAL NAYYAR ในทฤษฎีบิ๊กแบง (2550) 00:58 น KUNAL NAYYAR ในทฤษฎีบิ๊กแบง (2550) 00:36 น KUNAL NAYYAR ในทฤษฎีบิ๊กแบง (2550) 00:45 น KUNAL NAYYAR ในทฤษฎีบิ๊กแบง (2550) 00:12 น KUNAL NAYYAR ในทฤษฎีบิ๊กแบง (2550) 01:05 น

สจวร์ตบลูม:เควินซัสแมน

เควินซัสแมนในทฤษฎีบิ๊กแบง (2550) 00:45 น เควินซัสแมนในทฤษฎีบิ๊กแบง (2550) 00:56 น

เชลดอนคูเปอร์:JIM PARSONS

JIM PARSONS ใน THE BIG BANG THEORY (2007) 00:22 น JIM PARSONS ใน THE BIG BANG THEORY (2007) 01:31 น JIM PARSONS ใน THE BIG BANG THEORY (2007) 01:25 น