เรื่องราวห้องทรมานของชาวจีน # นู้ด

ภรรยาของ Scholar:ไมฉิง

MAI CHING ในเรื่องราวการทรมานของจีน (1995) 01:04 น MAI CHING ในเรื่องราวการทรมานของจีน (1995)

01:00 น MAI CHING ในเรื่องราวการทรมานของจีน (1995) 00:40 น

Ki Dan-Fung:จูลี่ลี

จูลี่ลีในเรื่องห้องทรมานชาวจีน (1995) 00:40 น จูลี่ลีในเรื่องห้องทรมานชาวจีน (1995) 01:20 น

พี่เลี้ยง:คิง - ตั้นหยุ่น

KING-TAN YUEN ในเรื่องราวการทรมานของจีน (1995) 00:31 น

Shaw หรือที่รู้จักกันในชื่อ Little Cabbage:อีวอนเน่ยุงฮัง

YVONNE YUNG HUNG ในเรื่องราวการทรมานของจีน (1995) 01:09 น YVONNE YUNG HUNG ในเรื่องราวการทรมานของจีน (1995) 00:38 น