เกาะกิลลิแกน # นู้ด

แมรี่แอนซัมเมอร์:DAWN WELLS

DAWN WELLS ใน GILLIGAN 01:00 น DAWN WELLS ใน GILLIGAN 00:27 น

Ginger Grant:TINA LOUISE

TINA LOUISE ใน GILLIGAN 01:31 น