ตี & พลาด # นู้ด

หญิงสาวในบาร์:คาร์ลีแฮร์ริส - SUTCLIFFE

CARLY HARRIS-SUTCLIFFE ใน HIT & MISS (2012) 00:20 น

ไรลีย์:KARLA CROME

KARLA CROME ใน HIT & MISS (2012) 00:19 น KARLA CROME ใน HIT & MISS (2012) 00:50 น KARLA CROME ใน HIT & MISS (2012) 00:33 น

เมียหลวง: CHLOE SEVIGNY

CHLOE SEVIGNY ใน HIT & MISS (2012) 00:44 น CHLOE SEVIGNY ใน HIT & MISS (2012) 00:28 น CHLOE SEVIGNY ใน HIT & MISS (2012) 00:35 น CHLOE SEVIGNY ใน HIT & MISS (2012) 01:00 น CHLOE SEVIGNY ใน HIT & MISS (2012) 00:44 น CHLOE SEVIGNY ใน HIT & MISS (2012) 00:50 น CHLOE SEVIGNY ใน HIT & MISS (2012) 00:40 น CHLOE SEVIGNY ใน HIT & MISS (2012) 00:21 น