Jenna Jenovich # เปลือย

เรื่องราว:JENNA JENOVICH CLEAVAGE ใน 'LEATHER & LACES' ประจำปีที่ 13 (2016)

เรื่องราว:เจนน่าเจโนวิชในบิกินี่สีเขียว (2015)