ยุคของลูลู่ # นู้ด

Ely:มาเรียบาร์รันโก

ลูลู่:FRANCESCA NERI

FRANCESCA NERI ในยุคของ LULU (1990)

00:21 น FRANCESCA NERI ในยุคของ LULU (1990) 00:08 น FRANCESCA NERI ในยุคของ LULU (1990) 00:27 น FRANCESCA NERI ในยุคของ LULU (1990) 00:21 น FRANCESCA NERI ในยุคของ LULU (1990) 01:06 น