อาวุธร้ายแรง 2 # นู้ด

จ่าโรเจอร์ Murtaugh: DANNY GLOVER

มาร์ตินริกส์:เมลกิบสัน

MEL GIBSON ใน LETHAL WEAPON 2 (1989) 00:40 น MEL GIBSON ใน LETHAL WEAPON 2 (1989) 00:29 น MEL GIBSON ใน LETHAL WEAPON 2 (1989) 00:51 น