วัวผู้โดดเดี่ยวร้องไห้เมื่อรุ่งอรุณ # นู้ด

มิตสึโกะ:ยูเมะกะซาซากิ

YUMEKA SASAKI ใน A LONELY COW WEEPS AT DAWN (2003) 02:05 น YUMEKA SASAKI ใน A LONELY COW WEEPS AT DAWN (2003)

00:29 น YUMEKA SASAKI ใน A LONELY COW WEEPS AT DAWN (2003) 00:26 น

โนริโกะ:RYOKO ASAGI

RYOKO ASAGI ใน A LONELY COW WEEPS AT DAWN (2003) 04:40 น RYOKO ASAGI ใน A LONELY COW WEEPS AT DAWN (2003) 01:00 น RYOKO ASAGI ใน A LONELY COW WEEPS AT DAWN (2003) 02:42 น RYOKO ASAGI ใน A LONELY COW WEEPS AT DAWN (2003) 01:18 น