ลัคกี้นัมเบอร์สเลวิน #nude

ลินด์เซย์: LUCY LIU

ผมบลอนด์ (กลอเรีย):เจเน็ตเลน

JANET LANE ใน LUCKY Number SLEVIN (2006) 00:27 น

ร้อนๆ:SHIRA LEIGH

SHIRA LEIGH ใน LUCKY Number SLEVIN (2006) 00:54 น

แฟนของ Slevin (Kelly):เจนนิเฟอร์มิลเลอร์

JENNIFER MILLER ใน LUCKY NUMBER SLEVIN (2006) 00:20 น