หมิงหน้าเหวิน # เปลือย

ภาพยนตร์: คู่นอนคืนเดียว (พ.ศ. 2540)

หมิงนาเหวินใน ONE NIGHT STAND (1997) 01:17 น หมิงนาเหวินใน ONE NIGHT STAND (1997) 00:32 น

ชุด:วานิช (2549)

ชุด:ผู้ชายคนเดียว

ชุด:ยิ่งคุณรู้มากขึ้น

ชุด:สตาร์เกตยูนิเวอร์ซิตี้

ชุด:วางไข่

ชุด:OUTREACH

ชุด:เข้าไม่ได้

ชุด:บ้านของเมาส์

ชุด:ER (พ.ศ. 2537-2546)

ชุด: ขณะที่โลกหมุน

ชุด: ตัวแทนของ S.H.I.E.L.D. (พ.ศ. 2556-2558)