หัวใจปกติ # นู้ด

เครก:JONATHAN GROFF

JONATHAN GROFF ใน THE NORMAL HEART (2014) 00:42 น JONATHAN GROFF ใน THE NORMAL HEART (2014) 01:31 น

บรูซไนล์:TAYLOR KITSCH

TAYLOR KITSCH ใน THE NORMAL HEART (2014) 00:42 น TAYLOR KITSCH ใน THE NORMAL HEART (2014) 00:05 น TAYLOR KITSCH ใน THE NORMAL HEART (2014) 01:31 น

เฟลิกซ์เทอร์เนอร์: แมตต์โบเมอร์

MATT BOMER ใน THE NORMAL HEART (2014) 01:02 น MATT BOMER ใน THE NORMAL HEART (2014) 03:16 น MATT BOMER ใน THE NORMAL HEART (2014) 00:28 น MATT BOMER ใน THE NORMAL HEART (2014) 00:16 น

เน็ดสัปดาห์:มาร์ครัฟฟาโล

ทำเครื่องหมาย RUFFALO ในหัวใจปกติ (2014) 01:02 น ทำเครื่องหมาย RUFFALO ในหัวใจปกติ (2014) 03:16 น ทำเครื่องหมาย RUFFALO ในหัวใจปกติ (2014) 00:28 น ทำเครื่องหมาย RUFFALO ในหัวใจปกติ (2014) 00:12 น ทำเครื่องหมาย RUFFALO ในหัวใจปกติ (2014) 00:16 น