ซาโล # นู้ด

ลูกสาว:TATIANA MOGILANSKY

นาง Maggi:ELSA จาก GIORGI

ELSA DE GIORGI ใน SALO (1975) 00:22 น

เหยื่อหญิง:DORIT HENKE

ลูกสาว:ลีอาน่าอะควาเวีย

ลูกสาว:SUSANNA RADAELLI

เหยื่อหญิง:RENATA MOAR

RENATA MOAR ใน SALO (1975) 00:31 น RENATA MOAR ใน SALO (1975) 01:48 น

เหยื่อหญิง:ฟารีดาห์มาลิก

ลูกสาว:GIULIANA ORLANDI

ทาสเกิร์ล:INES PELLEGRINI

INES PELLEGRINI ใน SALO (1975) 00:31 น