โซฟีเทอร์เนอร์ # นู้ด

ชุด:อยู่รอด (2020-)

SOPHIE TURNER ในการอยู่รอด (2020-) 00:29 น SOPHIE TURNER ในการอยู่รอด (2020-)

01:38 น

ภาพยนตร์:หนัก (2019)

SOPHIE TURNER in HEAVY (2019) 01:49 น SOPHIE TURNER in HEAVY (2019) 01:00 น SOPHIE TURNER in HEAVY (2019) 00:45 น

ภาพยนตร์:ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่งด้วยเครื่องเปลี่ยนโซฟี (2019)

เตาเผา SOPHIE WELLNESS สุดยอดพร้อม SOPHIE TURNER (2019) 00:24 น

ภาพยนตร์:โจซี่ (2018)

SOPHIE TURNER ใน JOSIE (2018) 01:30 น SOPHIE TURNER ใน JOSIE (2018) 01:21 น SOPHIE TURNER ใน JOSIE (2018) 00:11 น

ชุด:โคนัน (2015)

SOPHIE TURNER ใน CONAN (2015) 00:17 น

ชุด: เกมบัลลังก์ (พ.ศ. 2554-)